MENGENAI KAMI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pejabat Naib Canselor atau lebih dikenali dengan singkatan "PNC" merupakan antara pejabat yang penting dalam memastikan dasar-dasar universiti dilaksanakan agar kecemerlangan dan kelestarian UPM tercapai. Selain Bahagian Pentadbiran, pejabat ini juga terdiri daripada entiti yang lain, iaitu, Bahagian Audit Dalam, Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm), 
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pada tahun 2014, dua buah unit
telah ditubuhkan di bawah Pejabat ini yang dikenali sebagai Unit Integriti dan Unit Perhubungan
Perniagaan. Terkini Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen dan Pusat Jaminan Kualiti turut diletakkan di bawah Pejabat Naib Canselor.

B1611036412