DOCUMENT | OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR
» DOCUMENT

DOCUMENT

Prospective Students
1
UPM Prospectus
2
International Undergraduate Programmes
3
Postgraduate Programmes Management PBS
4
PostgraduateProgrammesNonManagementSGS2013

Application of Administration Post
5
A01 - Borang Pencalonan (Undian) PTJ
6
A02 - Borang Pencalonan oleh Individu Lain
7
A03 - Borang Permohonan Individu

University Management Commitee
8
Format Kertas Cadangan JPU
9
Format Ringkasan Eksekutif JPU
10
Panduan dan Format Perkara Berbangkit
11
Slaid Taklimat Proses Pelaksanaan JPU
12
Templat Kertas Cadangan JPU

Vice Chancellor speeches
13
PERUTUSAN 100 HARI NAIB CANSELOR DAN AMANAT 2024 (BAHASA MELAYU)
14
PERUTUSAN 100 HARI NAIB CANSELOR DAN AMANAT 2024 (ENGLISH)
15
Vice Chancellor's Narrative 2023: Memahat Gemilang, Membingkas Kelangsungan al-Falah
16
Narrative of Vice Chancellor 2021
17
Vice Chancellor's Speech 2019
18
Vice Chancellor's New Year Speech 2018
19
Vice Chancellor's New Year Speech 2017
20
Vice Chancellor 100 days speech

University Publication
21
Imbasan Kegemilangan Tahun 2014
22
Success Stories 2015
23
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
24
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
25
Success Stories 2016
26
Pelan Strategik UPM 2014-2020

Annual Report
27
Annual Report 2020
28
Annual Report 2021
29
Executive Summary LTPK UPM 2021
30
Annual Report 2019
31
Annual Report 2018
32
Annual Report 2017
33
Annual Report 2016
34
Annual Report 2015
35
Annual Report 2014
36
Annual Report 2013
37
Annual Report 2012
38
Annual Report 2011
39
Annual Report 2010
40
Annual Report 2009
41
Annual Report 2008
42
Annual Report 2007

Occupational Safety and Health
43
Terms of reference Occupational Safety and Health Committee (JKKP-PTJ)
44
ACT 514 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH1994
45
RULES FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 1996

Travel Abroad Application
46
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia: Perbelajaan Bagi Perjalanan atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara (PB 2.4)
47
Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian
48
Pekeliling Kementerian Kewangan: Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017
49
Checklist for Travel Abroad Application

Imbasan Kegemilangan
50
Imbasan Kegemilangan 2018
51
Imbasan Kegemilangan 2017
52
Imbasan Kegemilangan 2016
53
Imbasan Kegemilangan 2015
54
Imbasan Kegemilangan 2014

Dasar ISO
55
Vision, Mission and Quality Policy
56
ISMS Policy

Dokumen Rujukan ISO
57
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
58
Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

Guidelines
59
Garis Panduan Pengajuran Kursus/Seminar/Bengkel/Program Luar Kampus
60
Slaid Taklimat Garis Panduan Permohonan Luar Kampus
OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
SXFTRAx~