DOKUMEN | PEJABAT NAIB CANSELOR
» DOKUMEN

DOKUMEN

Permohonan Jawatan Pentadbiran
1
A01 - Borang Pencalonan (Undian) PTJ
2
A02 - Borang Pencalonan oleh Individu Lain
3
A03 - Borang Permohonan Individu

Borang-borang Universiti
4
[DOC] Borang Pengisytiharan Harta (2016)
5
[PDF] Borang Pengisytiharan Harta (2016)

Bakal Pelajar
6
UPM Prospectus
7
International Undergraduate Programmes
8
Postgraduate Programmes Management PBS
9
PostgraduateProgrammesNonManagementSGS2013

Terbitan Universiti
10
Imbasan Kegemilangan Tahun 2014
11
Imbasan Kegemilangan Tahun 2015
12
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
13
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
14
Imbasan Kegemilangan 2016
15
Pelan Strategik UPM 2014-2020

Mesyuarat Jawatan Pengurusan Universiti
16
Format Ringkasan Eksekutif JPU
17
Format Kertas Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Carta Organisasi
18
carta organisasi

Dasar Universiti
19
Dasar Pengurusan Kualiti
20
Dasar Pengurusan Alam Sekitar 2013
21
Dasar Sistem Pengurusan Maklumat 2014
22
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2013

Perutusan Naib Canselor
23
Perutusan 100 hari Naib Canselor
24
Perutusan Naib Canselor 2017
25
Perutusan Naib Canselor 2018
26
Perutusan Naib Canselor 2019

Laporan Tahunan
27
Laporan Tahunan 2007
28
Laporan Tahunan 2008
29
Laporan Tahunan 2011
30
Laporan Tahunan 2009
31
Laporan Tahunan 2010
32
Laoran Tahunan 2012
33
Laporan Tahunan 2013
34
Laporan Tahunan 2014
35
Laporan Tahunan 2015
36
Laporan Tahunan 2016
37
Laporan Tahunan 2017

Unit Integriti
38
[01] PENYATA PRINSIP TIADA HADIAH DAN KERAIAN
39
Garis Panduan Integriti Akademik
40
[02] MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH
41
[03] PEKERJAAN LUAR SATU KESALAHAN
42
[04] KEPERLUAN ISYTIHAR HARTA
43
[05] GANGGUAN SEKSUAL
44
[06] PLAGIAT
45
Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 2014 | Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Keraj

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR
46
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2018
47
PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2018
48
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2018
49
PIAGAM PELANGGAN MEI 2018
50
PIAGAM PELANGGAN JUN 2018
51
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2018
52
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2018
53
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2018
54
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2018
55
PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2018
56
PIAGAM PELANGGAN DISEMBER 2018
57
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2019
58
PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2019
59
PIAGAM PELANGGAN MAC 2019
60
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2019
61
PIAGAM PELANGGAN MEI 2019
62
PIAGAM PELANGGAN JUN 2019

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
63
Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pusat Tanggungjawab (JKKP-PTJ)
64
AKTA 514 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
65
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN) 1996

PERMOHONAN PERJALANAN LUAR NEGARA
66
SLAID TAKLIMAT PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
67
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia: Perbelajaan Bagi Perjalanan atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara (PB 2.4)
68
Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian
69
Pekeliling Kementerian Kewangan: Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017
70
Prosedur Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara (UPM/OPR/PNC-BP/001)

Imbasan Kegemilangan
71
Imbasan Kegemilangan 2018
72
Imbasan Kegemilangan 2017
73
Imbasan Kegemilangan 2016
74
Imbasan Kegemilangan 2015
75
Imbasan Kegemilangan 2014

DASAR ISO
76
Visi, Misi dan Dasar Kualiti
77
Dasar EMS
78
Dasar ISMS

Dokumen Rujukan ISO
79
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
80
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
81
Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat
PEJABAT NAIB CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
B1566053972