MANAGEMENT SYSTEM/QUALITY PROGRAM | OFFICE OF VICE CHANCELLOR
» MANAGEMENT SYSTEM/QUALITY PROGRAM

MANAGEMENT SYSTEM/QUALITY PROGRAM

Pejabat Naib Canselor patuh ke atas Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat MS ISO/IEC 27001 dan pembudayaan kualiti (amalan baik) seperti Ekosistem Kondusif Sektor Awam dan Amalan Hijau.

 

 

in progress of updating website content.

CVBaPAO:15:40