DIRECTORY R | OFFICE OF VICE CHANCELLOR
» DIRECTORY »

DIRECTORY

R
1.
(PUAN) ROGAYAH BINTI MD YASIN
PENOLONG PEGAWAI TADBIR
PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
6014
8948 7273
SEE ALSO
OFFICE OF VICE CHANCELLOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
C1574217019