DOKUMEN | PEJABAT NAIB CANSELOR
» DOKUMEN

DOKUMEN

Borang-borang Universiti
1
[DOC] Borang Pengisytiharan Harta (2016)
2
[PDF] Borang Pengisytiharan Harta (2016)

Permohonan Jawatan Pentadbiran
3
A01 - Borang Pencalonan (Undian) PTJ
4
A02 - Borang Pencalonan oleh Individu Lain
5
A03 - Borang Permohonan Individu

Bakal Pelajar
6
UPM Prospectus
7
International Undergraduate Programmes
8
Postgraduate Programmes Management PBS
9
PostgraduateProgrammesNonManagementSGS2013

Mesyuarat Jawatan Pengurusan Universiti
10
Format Ringkasan Eksekutif JPU
11
Format Kertas Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Terbitan Universiti
12
Imbasan Kegemilangan Tahun 2014
13
Imbasan Kegemilangan Tahun 2015
14
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
15
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
16
Imbasan Kegemilangan 2016
17
Pelan Strategik UPM 2014-2020

Carta Organisasi
18
carta organisasi

Dasar Universiti
19
Dasar Pengurusan Kualiti
20
Dasar Pengurusan Alam Sekitar 2013
21
Dasar Sistem Pengurusan Maklumat 2014
22
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2013

Perutusan Naib Canselor
23
Perutusan 100 hari Naib Canselor
24
Perutusan Naib Canselor 2017
25
Perutusan Naib Canselor 2018
26
Perutusan Naib Canselor 2019

Laporan Tahunan
27
Laporan Tahunan 2007
28
Laporan Tahunan 2008
29
Laporan Tahunan 2011
30
Laporan Tahunan 2009
31
Laporan Tahunan 2010
32
Laoran Tahunan 2012
33
Laporan Tahunan 2013
34
Laporan Tahunan 2014
35
Laporan Tahunan 2015
36
Laporan Tahunan 2016
37
Laporan Tahunan 2017
38
Laporan Tahunan 2018
39
Laporan Tahunan 2019

Unit Integriti
40
[01] PENYATA PRINSIP TIADA HADIAH DAN KERAIAN
41
Garis Panduan Integriti Akademik
42
[02] MEMBERI DAN MENERIMA HADIAH
43
[03] PEKERJAAN LUAR SATU KESALAHAN
44
[04] KEPERLUAN ISYTIHAR HARTA
45
[05] GANGGUAN SEKSUAL
46
[06] PLAGIAT
47
Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 2014 | Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Keraj

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR
48
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2018
49
PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2018
50
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2018
51
PIAGAM PELANGGAN MEI 2018
52
PIAGAM PELANGGAN JUN 2018
53
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2018
54
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2018
55
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2018
56
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2018
57
PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2018
58
PIAGAM PELANGGAN DISEMBER 2018
59
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2019
60
PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2019
61
PIAGAM PELANGGAN MAC 2019
62
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2019
63
PIAGAM PELANGGAN MEI 2019
64
PIAGAM PELANGGAN JUN 2019
65
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2019
66
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2019
67
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2019
68
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2019
69
PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2019
70
PIAGAM PELANGGAN DISEMBER 2019
71
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2020
72
PIAGAM PELANGGAN FEBUARI 2020
73
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2020
74
PIAGAM PELANGGAN MAC 2020
75
PIAGAM PELANGGAN MEI 2020
76
PIAGAM PELANGGAN JUN 2020
77
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2020
78
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2020
79
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2020
80
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
81
Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pusat Tanggungjawab (JKKP-PTJ)
82
AKTA 514 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
83
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN) 1996

PERMOHONAN PERJALANAN LUAR NEGARA
84
SLAID TAKLIMAT PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
85
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia: Perbelajaan Bagi Perjalanan atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara (PB 2.4)
86
Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian
87
Pekeliling Kementerian Kewangan: Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017
88
Prosedur Pengurusan Permohonan Ke Luar Negara (UPM/OPR/PNC-BP/001)
89
Format Laporan ke Luar Negara

Imbasan Kegemilangan
90
Imbasan Kegemilangan 2018
91
Imbasan Kegemilangan 2017
92
Imbasan Kegemilangan 2016
93
Imbasan Kegemilangan 2015
94
Imbasan Kegemilangan 2014

DASAR ISO
95
Visi, Misi dan Dasar Kualiti
96
Dasar EMS
97
Dasar ISMS

Dokumen Rujukan ISO
98
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
99
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
100
Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

PENGUMUMAN
101
MAKLUMAN PKP - SPLN
PEJABAT NAIB CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
B1611033468