DOCUMENT | OFFICE OF VICE CHANCELLOR
» DOCUMENT

DOCUMENT

Prospective Students
1
UPM Prospectus
2
International Undergraduate Programmes
3
Postgraduate Programmes Management PBS
4
PostgraduateProgrammesNonManagementSGS2013

Application of Administration Post
5
A01 - Borang Pencalonan (Undian) PTJ
6
A02 - Borang Pencalonan oleh Individu Lain
7
A03 - Borang Permohonan Individu

University Management Commitee
8
Format Kertas Cadangan JPU
9
Format Ringkasan Eksekutif JPU
10
Panduan dan Format Perkara Berbangkit
11
Slaid Taklimat Proses Pelaksanaan JPU

Annual Report
12
Annual Report 2021
13
Annual Report 2016
14
Annual Report 2017
15
Annual Report 2019
16
Annual Report 2020
17
Annual Report 2018
18
Annual Report 2015
19
Annual Report 2014
20
Annual Report 2013
21
Annual Report 2012
22
Annual Report 2011
23
Annual Report 2010
24
Annual Report 2009
25
Annual Report 2008
26
Annual Report 2007
27
Executive Summary LTPK UPM 2021

Vice Chancellor speeches
28
Vice Chancellor's Narrative 2023: Memahat Gemilang, Membingkas Kelangsungan al-Falah
29
Narrative of Vice Chancellor 2021
30
Vice Chancellor's Speech 2019
31
Vice Chancellor's New Year Speech 2018
32
Vice Chancellor's New Year Speech 2017
33
Vice Chancellor 100 days speech

University Publication
34
Imbasan Kegemilangan Tahun 2014
35
Success Stories 2015
36
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
37
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
38
Success Stories 2016
39
Pelan Strategik UPM 2014-2020

Occupational Safety and Health
40
Terms of reference Occupational Safety and Health Committee (JKKP-PTJ)
41
ACT 514 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH1994
42
RULES FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 1996

Travel Abroad Application
43
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia: Perbelajaan Bagi Perjalanan atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara (PB 2.4)
44
Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian
45
Pekeliling Kementerian Kewangan: Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017

Imbasan Kegemilangan
46
Imbasan Kegemilangan 2018
47
Imbasan Kegemilangan 2017
48
Imbasan Kegemilangan 2016
49
Imbasan Kegemilangan 2015
50
Imbasan Kegemilangan 2014

Dasar ISO
51
Vision, Mission and Quality Policy
52
ISMS Policy

Dokumen Rujukan ISO
53
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
54
Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

Guidelines
55
Garis Panduan Pengajuran Kursus/Seminar/Bengkel/Program Luar Kampus
56
Slaid Taklimat Garis Panduan Permohonan Luar Kampus
OFFICE OF VICE CHANCELLOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 6001
+603 9769 2016
WWFeCAN:02:01