DOKUMEN | PEJABAT NAIB CANSELOR
» DOKUMEN

DOKUMEN

Bakal Pelajar
1
UPM Prospectus
2
International Undergraduate Programmes
3
Postgraduate Programmes Management PBS
4
PostgraduateProgrammesNonManagementSGS2013

Permohonan Jawatan Pentadbiran
5
A01 - Borang Pencalonan (Undian) PTJ
6
A02 - Borang Pencalonan oleh Individu Lain
7
A03 - Borang Permohonan Individu

Mesyuarat Jawatan Pengurusan Universiti
8
Format Ringkasan Eksekutif JPU
9
Format Kertas Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Laporan Tahunan
10
Laporan Tahunan 2021
11
Laporan Tahunan 2016
12
Laporan Tahunan 2017
13
Laporan Tahunan 2019
14
Laporan Tahunan 2020
15
Laporan Tahunan 2018
16
Laporan Tahunan 2015
17
Laporan Tahunan 2014
18
Laporan Tahunan 2013
19
Laoran Tahunan 2012
20
Laporan Tahunan 2011
21
Laporan Tahunan 2010
22
Laporan Tahunan 2009
23
Laporan Tahunan 2008
24
Laporan Tahunan 2007

Perutusan Naib Canselor
25
Perutusan 100 hari Naib Canselor
26
Perutusan Naib Canselor 2017
27
Perutusan Naib Canselor 2018
28
Perutusan Naib Canselor 2019
29
Naratif Naib Canselor Tahun 2021

Terbitan Universiti
30
Imbasan Kegemilangan Tahun 2014
31
Imbasan Kegemilangan Tahun 2015
32
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
33
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
34
Imbasan Kegemilangan 2016
35
Pelan Strategik UPM 2014-2020

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
36
Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pusat Tanggungjawab (JKKP-PTJ)
37
AKTA 514 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
38
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN) 1996

Permohonan Perjalanan Luar Negara
39
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia: Perbelajaan Bagi Perjalanan atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara (PB 2.4)
40
Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian
41
Pekeliling Kementerian Kewangan: Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017

Imbasan Kegemilangan
42
Imbasan Kegemilangan 2018
43
Imbasan Kegemilangan 2017
44
Imbasan Kegemilangan 2016
45
Imbasan Kegemilangan 2015
46
Imbasan Kegemilangan 2014

Dasar ISO
47
Visi, Misi dan Dasar Kualiti
48
Dasar EMS
49
Dasar ISMS

Dokumen Rujukan ISO
50
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
51
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
52
Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

Laporan Pelan Fungsian dan Aras
53
PELAN FUNGSIAN DAN ARAS 2020

Garis Panduan
54
Garis Panduan Pengajuran Kursus/Seminar/Bengkel/Program Luar Kampus
55
Slaid Taklimat Garis Panduan Permohonan Luar Kampus
PEJABAT NAIB CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 6001
+603 9769 2016
WVMJDA7:03:34