| OFFICE OF VICE CHANCELLOR
list of latest announcement

Prof Datin Paduka Dato' Dr. Aini Ideris has been reappointed as the Vice Chancellor of Universiti Putra Malaysia, for another term effective from 1 January 2018 until 31 December 2019 by the Honourable Higher Education Minister Dato' Seri Idris Jusoh.

in progress

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 2. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
 3. Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
 4. Pengarah, Pusat Antarabangsa
 5. Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
 6. Pengarah, UPM Kampus Bintulu
 7. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
 8. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan (2 kekosongan)
 9. Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 10. Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
 11. Timbalan Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
 12. Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
 13. Pengetua, Kolej Kelima dan Kolej Tun Dr. Ismail
 14. Pengetua, Kolej Sepuluh dan Kolej Sebelas


  Tarikh Tutup Permohonan : 10 Ogos 2018

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
2. Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
3. Pengarah, Pusat Antarabangsa
4. Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
5. Pengarah, UPM Kampus Bintulu
6. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
7. Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
8. Timbalan Pengarah, Putra Science Park
9. Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
10. Pengetua, Kolej Kelima dan Kolej Tun Dr. Ismail
11. Pengetua, Kolej Sepuluh dan Kolej Sebelas


Tarikh Tutup Permohonan : 28 September 2018

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, UPM Kampus Bintulu
2. Pengarah, Pusat Sumber dan Pendidikan Kancer (CARe)
3. Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
4. Timbalan Dekan, Fakulti Pertanian

Tarikh Tutup Permohonan : 19 November 2018

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran PENGETUA, KOLEJ CANSELOR  DAN KOLEJ KEENAM yang akan tamat dalam masa terdekat.


Tarikh Tutup Permohonan : 21 DISEMBER 2018


Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Hubungan Industri (CirNet)
2. Pengarah, Pusat Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
3. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)
4. Pengarah, Pusat Penyelidikan Universiti (RMC)
5. Pengarah, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
6. Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
7. Timbalan Dekan, Fakulti Perhutanan
8. Pengetua, Kolej Empat Belas dan Enam Belas
9. Penegtua, Kolej Ketiga Belas

Tarikh Tutup Permohonan : 13 Februari 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan TIMBALAN PENGARAH, PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN (ASPer).

Tarikh Tutup Permohonan : 8 MAC 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Hubungan Industri (CirNet)
2. Pengetua, Kolej Empat Belas dan Enam Belas
3. Penegtua, Kolej Ketiga Belas

Tarikh Tutup Permohonan : 26 Mac 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
2. Pengetua, Kolej Empat Belas dan Kolej Enam Belas
3. Pengetua, Kolej Dua Belas dan Kolej Lima Belas
4. Pengetua Kolej/ Ketua Hal Ehwal Pelajar (HEPA), Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu


Tarikh Tutup Permohonan : 16 April 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan TIMBALAN PENGARAH, PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNKASI (COSCOMM).

Tarikh Tutup Permohonan : 19 APRIL 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan PENGARAH, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI (TPU).

Tarikh Tutup Permohonan : 19 APRIL 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Taman Pertanian Universiti
2. Timbalan Pengarah, Akademi Sukan

Tarikh Tutup Permohonan : 13 Mei 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Timbalan Pengarah, Akademi Sukan untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 27 Ogos 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM berkenaan yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Perhutanan
2. Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
3. Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
4. Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
5. Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
6. Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Tarikh Tutup Permohonan : 15 April 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
2. Dekan, Fakulti Pertanian
3. Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
4. Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
5. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
6. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Komputer
7. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
8. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
9. Timbalan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
10. Timbalan Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
11. Timbalan Dekan, Fakulti Pertanian
12. Timbalan Dekan, Fakulti Sains
13. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
14. Timbalan Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan


Tarikh Tutup : 19 Julai 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Timbalan Pengarah, Putra Science Park (PSP) untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 14 Ogos 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
2. Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
3. Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
4. Pengarah, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen
5. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
6. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
7. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
8. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
9. Timbalan Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
10. Timbalan Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
11. Pengetua, Kolej 17

Tarikh Tutup : 16 Ogos 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Institut Kajian Perladangan untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 9 September 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Putra Science Park (PSP) untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 1 Oktober 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat seperti berikut:-

1. Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
2. Pengarah, Institut Kajian Perladangan (IKP)
3. Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS)

Tarikh Tutup : 28 Oktober 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

OFFICE OF VICE CHANCELLOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
C1571557185