| OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR
list of latest announcement

Prof Datin Paduka Dato' Dr. Aini Ideris has been reappointed as the Vice Chancellor of Universiti Putra Malaysia, for another term effective from 1 January 2018 until 31 December 2019 by the Honourable Higher Education Minister Dato' Seri Idris Jusoh.

in progress

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 2. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
 3. Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
 4. Pengarah, Pusat Antarabangsa
 5. Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
 6. Pengarah, UPM Kampus Bintulu
 7. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
 8. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan (2 kekosongan)
 9. Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 10. Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
 11. Timbalan Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
 12. Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
 13. Pengetua, Kolej Kelima dan Kolej Tun Dr. Ismail
 14. Pengetua, Kolej Sepuluh dan Kolej Sebelas


  Tarikh Tutup Permohonan : 10 Ogos 2018

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
2. Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
3. Pengarah, Pusat Antarabangsa
4. Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
5. Pengarah, UPM Kampus Bintulu
6. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
7. Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan
8. Timbalan Pengarah, Putra Science Park
9. Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah
10. Pengetua, Kolej Kelima dan Kolej Tun Dr. Ismail
11. Pengetua, Kolej Sepuluh dan Kolej Sebelas


Tarikh Tutup Permohonan : 28 September 2018

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, UPM Kampus Bintulu
2. Pengarah, Pusat Sumber dan Pendidikan Kancer (CARe)
3. Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
4. Timbalan Dekan, Fakulti Pertanian

Tarikh Tutup Permohonan : 19 November 2018

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran PENGETUA, KOLEJ CANSELOR  DAN KOLEJ KEENAM yang akan tamat dalam masa terdekat.


Tarikh Tutup Permohonan : 21 DISEMBER 2018


Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Hubungan Industri (CirNet)
2. Pengarah, Pusat Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
3. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)
4. Pengarah, Pusat Penyelidikan Universiti (RMC)
5. Pengarah, Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
6. Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
7. Timbalan Dekan, Fakulti Perhutanan
8. Pengetua, Kolej Empat Belas dan Enam Belas
9. Penegtua, Kolej Ketiga Belas

Tarikh Tutup Permohonan : 13 Februari 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan TIMBALAN PENGARAH, PUSAT ASASI SAINS PERTANIAN (ASPer).

Tarikh Tutup Permohonan : 8 MAC 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Hubungan Industri (CirNet)
2. Pengetua, Kolej Empat Belas dan Enam Belas
3. Penegtua, Kolej Ketiga Belas

Tarikh Tutup Permohonan : 26 Mac 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
2. Pengetua, Kolej Empat Belas dan Kolej Enam Belas
3. Pengetua, Kolej Dua Belas dan Kolej Lima Belas
4. Pengetua Kolej/ Ketua Hal Ehwal Pelajar (HEPA), Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu


Tarikh Tutup Permohonan : 16 April 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan TIMBALAN PENGARAH, PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNKASI (COSCOMM).

Tarikh Tutup Permohonan : 19 APRIL 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan PENGARAH, TAMAN PERTANIAN UNIVERSITI (TPU).

Tarikh Tutup Permohonan : 19 APRIL 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Pengarah, Taman Pertanian Universiti
2. Timbalan Pengarah, Akademi Sukan

Tarikh Tutup Permohonan : 13 Mei 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Timbalan Pengarah, Akademi Sukan untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 27 Ogos 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM berkenaan yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Perhutanan
2. Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
3. Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
4. Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
5. Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
6. Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Tarikh Tutup Permohonan : 15 April 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
2. Dekan, Fakulti Pertanian
3. Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
4. Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
5. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
6. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Komputer
7. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
8. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
9. Timbalan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
10. Timbalan Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
11. Timbalan Dekan, Fakulti Pertanian
12. Timbalan Dekan, Fakulti Sains
13. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
14. Timbalan Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan


Tarikh Tutup : 19 Julai 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Timbalan Pengarah, Putra Science Park (PSP) untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 14 Ogos 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
2. Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
3. Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
4. Pengarah, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen
5. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
6. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
7. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
8. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
9. Timbalan Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
10. Timbalan Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
11. Pengetua, Kolej 17

Tarikh Tutup : 16 Ogos 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Institut Kajian Perladangan untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 9 September 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Putra Science Park (PSP) untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 1 Oktober 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat seperti berikut:-

1. Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
2. Pengarah, Institut Kajian Perladangan (IKP)
3. Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS)

Tarikh Tutup : 28 Oktober 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan (IKDPM) untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 7 November 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
2. Pengarah, Pusat Islam
3. Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti
4. Pengarah, Akademi Sukan
5. Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
6. Pengarah, Institut Biosains
7. Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
8. Timbalan Dekan, Fakulti Sains
9. Timbalan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
10. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
11. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
12. Timbalan Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
13. Timbalan Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
14. Timbalan Dekan, Fakulti Perhutanan
15. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, UPM Kampus Bintulu
16. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
17. Timbalan Pengarah, Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan
18. Timbalan Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
19. Timbalan Pengarah, Pusat Antarabangsa
20. Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia
21. Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
22. Timbalan Pengarah, Institut Penyeldikan Matematik
23. Pengetua, Kolej Canselor
24. Pengetua, Kolej Ke Empat Belas
25. Pengetua, Kolej Ke Tiga Belas
26. Ketua, Bahagian Penerbit 

Tarikh Tutup : 15 November 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Timbalan Pengarah (Klinikal), Hospital Pengajar UPM
2. Timbalan Pengarah (Sokongan Klinikal), Hospital Pengajar UPM
3. Timbalan Pengarah (Pengurusan), Hospital Pengajar UPM
4. Timbalan Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)


Tarikh Tutup : 27 November 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Pusat Penerbit, Universiti Putra Malaysia untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 27 Disember 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Dekan, Fakulti Sains Sosial dan Pengurusan, UPM Kampus Bintulu untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 31 Disember 2019

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), UPM untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 6 Januari 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Komputer, UPM untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 16 Januari 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Pengarah, Putra Science Park, UPM untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 24 Januari 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
2. Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (MyAgeing)
3. Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa (CALC)
4. Pengarah, Hospital Pengajar UPM
5. Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
6. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Alam Sekitar
7. Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
8. Timbalan Pengarah, Pusat Alumni
9. Timbalan Pengarah, Akademi Sukan
10. Timbalan Pengarah, Institut Biosains
11. Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti (CQA)
12. Pengetua, Kolej Keempat Belas
13. Pengetua, Kolej Ketiga Belas

Tarikh Tutup : 14 Februari 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Sukacitanya dimaklumkan Mesyuarat Lembaga Pengarah yang ke-140 pada 11 Februari 2020 telah meluluskan cadangan transformasi governans Fakulti Perhutanan dan Fakulti Pengajian Alam Sekitar melalui penubuhan Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar yang berkuatkuasa pada 1 Mac 2020. Sehubungan dengan itu, Pegawai Akademik di Fakulti Perhutanan dan Fakulti Pengajian Alam Sekitar diminta untuk mengundi bagi mengisi jawatan pentadbiran baharu seperti berikut:-

1. Dekan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar; dan 
2. 3 Timbalan Dekan yang utama iaitu Akademik dan Antarabangsa, Penyelidikan dan Inovasi, dan Pembangunan dan Pendanaan.

Tarikh Tutup : 24 Februari 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

1. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
2. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
3. Tmbalan Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
4. Timbalan Pengarah, Institut Kajian Perladangan (IKP)
5. Timbalan Pengarah, Pejabat Strategi Korporat dan Komunkasi (CoSComm)

Tarikh Tutup : 20 Mac 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) bagi membendung penularan wabak penyakit COVID-19 di negara kita mulai 18 hingga 31 Mac 2020, dan lanjutan PKP daripada 1 hingga 14 April 2020, kerajaan telah menetapkan sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Manakala bagi yang baru pulang dari luar negara, mereka dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela (atau self-quarantine) selama 14 hari.

 

Oleh itu, mohon jasa baik pengguna SPLN untuk dapat mengemaskini status perjalanan masing-masing, dengan menghantar e-mel kepada pihak urus setia melalui norhasliza_h@upm.edu.my dengan memberikan nombor rujukan pemohonan SPLN untuk tujuan membatalkan permohonan perjalanan yang telah ditangguhkan/ dibatalkan.

Untuk makluman lanjut, sila klik di sini.

TERIMA KASIH

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Pertanian
 2. Dekan, Fakulti Sains
 3. Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 4. Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian
 5. Pengarah, Pusat Antarabangsa
 6. Pengarah, Institut Teknologi Maju
 7. Pengarah, Pusat Alumni
 8. Timbalan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Seni Bina
 9. Timbalan Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 10. Timbalan Pengarah, Institut Biosains
 11. Timbalan Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
 12. Timbalan Pengarah, Akademi Sukan
 13. Timbalan Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
 14. Timbalan Pengarah, Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
 15. Timbalan Pengarah, Institut Teknologi Maju

Tarikh Tutup : 13 Mei 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran bagi jawatan Timbalan Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar, UPM untuk memohon atau menghantar pencalonan. 

Tarikh Tutup Permohonan : 3 Jun 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial
 2. Pengarah, Institut Teknologi Maju
 3. Timbalan Pengarah, Akademi Sukan
 4. Timbalan Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri
 5. Timbalan Pengarah, Institut Teknologi Maju

Tarikh Tutup : 20 Julai 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser
 2. Timbalan Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar

Tarikh Tutup : 27 Julai 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
 2. Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
 3. Pengarah, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
 4. Pengarah, Pusat Alumni
 5. Timbalan Dekan, Fakulti Pertanian
 6. Timbalan Dekan, Fakulti Sains
 7. Timbalan Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
 8. Pengetua, Kolej Tun Dr. Ismail
 9. Pengetua, Kolej Sepuluh

Tarikh Tutup : 28 Ogos 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPMKB
 2. Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
 3. Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
 4. Pengarah, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
 5. Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
 6. Pengarah, Akademi Sukan
 7. Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
 8. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
 9. Pengarah, Institut Penyelidikan Produk Halal
 10. Timbalan Dekan, Fakulti Pertanian
 11. Timbalan Dekan, Fakulti Ekologi Manusia
 12. Timbalan Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 13. Timbalan Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
 14. Timbalan Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
 15. Timbalan Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
 16. Pengetua, Kolej Pendeta Za'ba
 17. Pengetua, Kolej Empat Belas
 18. Ketua, Pusat Kesihatan Universiti

Tarikh Tutup : 21 Oktober 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
 2. Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
 3. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik

Tarikh Tutup : 19 November 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi kekosongan jawatan pentadbiran, iaitu PENGARAH, PUSAT ALUMNI yang telah tamat kerana perubahan terma.

Tarikh Tutup Permohonan/Pencalonan : 11 Disember 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat, iaitu PENGARAH, PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA (CALC).

Tarikh Tutup Permohonan/Pencalonan : 11 Disember 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah kosong/akan tamat seperti berikut:-

 1. Pengetua, Kolej Tun Dr. Ismail
 2. Pengetua, Kolej Pendeta Za'ba
 3. Pengetua, Kolej Sepuluh
 4. Pengetua, Kolej Empat Belas

Tarikh Tutup : 25 Disember 2020

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran iaitu TIMBALAN PENGARAH, HOSPITAL PENGAJAR UPM.

Tarikh Tutup Permohonan/Pencalonan : 19 JANUARI 2021

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 2. Dekan, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPMKB
 3. Pengarah, Akademi Sukan
 4. Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
 5. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)
 6. Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS)
 7. Pengarah, Taman Pertanian, Pembangunan dan Jaringan, UPM Kampus Bintulu
 8. Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 9. Timbalan Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
 10. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 11. Timbalan Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP)
 12. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
 13. Ketua, Pusat Kesihatan Universiti

Tarikh Tutup : 1 FEBRUARI 2021 (ISNIN)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 2. Dekan, Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPMKB
 3. Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFoS)
 4. Pengarah, Taman Pertanian, Pembangunan dan Jaringan, UPM Kampus Bintulu
 5. Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 6. Timbalan Dekan, Sekolah Pengajian Siswazah
 7. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 8. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik

Tarikh Tutup : 18 FEBRUARI 2021 (KHAMIS)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah/akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Akademi Sukan
 2. Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik (I-AQUAS)
 3. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan (CEM)
 4. Timbalan Pengarah, Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP)
 5. Timbalan Pengarah, Akademi Sukan
 6. Timbalan Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
 7. Ketua, Pusat Kesihatan Universiti

Tarikh Tutup : 9 FEBRUARI 2021 (SELASA)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran iaitu TIMBALAN PENGARAH, PUSAT HUBUNGAN DAN JARINGAN INDUSTRI (CiRNeT).

Tarikh Tutup Permohonan/Pencalonan : 22 FEBRUARI 2021

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah/akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Timbalan Dekan, Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
 2. Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
 3. Timbalan Pengarah, Institut Teknologi Maju
 4. Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah


Tarikh Tutup : 2 APRIL 2021 (JUMAAT)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Kejuruteraan
 2. Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 3. Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 4. Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
 5. Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
 6. Dekan, Fakulti Pertanian
 7. Dekan, Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 8. Timbalan Dekan, Fakulti Sains
 9. Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
 10. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan
 11. Timbalan Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 12. Timbalan Dekan, Fakulti Rekabentuk dan Senibina
 13. Timbalan Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan
 14. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 15. Pengarah, Pusat Antarabangsa
 16. Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
 17. Pengarah, Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN)
 18. Timbalan Pengarah, Taman Pertanian Universiti


Tarikh Tutup : 3 MEI 2021 (ISNIN)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa PEJABAT NAIB CANSELOR, UPM mempelawa kepada mana-mana calon yang berkelayakan dan memenuhi kriteria lantikan bagi jawatan PEGAWAI EKSEKUTIF 3 (GRED PE3/SETARA GRED 29) untuk menghantar borang permohonan bagi mengisi tawaran jawatan kosong berkenaan.

Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.

TARIKH TUTUP: 30 APRIL 2021 (JUMAAT)

Universiti Putra Malaysia (UPM) would like to invite all academic and non-academic officers who are interested and qualified to fill the position of Bursar, UPM. For information, the closing date for applications is 28 May 2021.

 

Please find attached as below is an advertisement and application form for the reference of YBhg. Dato’/Datuk/Datin/Professor/Tuan/Puan. Any inquiries and further information on this matter, please do not hesitate to contact Mr. Norazlan bin Mohammed (kb_bgi@upm.edu.my) / Ms. Syazaliyana binti Samsudin (syazaliyana@upm.edu.my), Governance and Integrity Division at line 03-9769 1434.

 

CLICK HERE to view Bursar Job Vacancies In UPM

 

CLICK HERE to download the Application Form for Bursar Job Vacancies In UPM

Universiti Putra Malaysia (UPM) would like to invite all Academic Officers who are interested and qualified to fill the position of Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation), UPM. For information, the closing date for applications is 4 June 2021.

Please find attached as below is an advertisement and application form for the reference of YBhg. Dato’/Datuk/Datin/Professor/Tuan/Puan. Any inquiries and further information on this matter, please do not hesitate to contact Mr. Norazlan bin Mohammed (kb_bgi@upm.edu.my) / Ms. Syazaliyana binti Samsudin (syazaliyana@upm.edu.my), Governance and Integrity Division at line 03-9769 1434.

CLICK HERE to view Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation) Job Vacancies In UPM

CLICK HERE to download the Application Form for Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation) Job Vacancies In UPM

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 2. Pengarah, Bahagian Keselamatan Universiti
 3. Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik 
 4. Pengetua, Kolej Sultan Alaeddin Suleiman Shah


Tarikh Tutup : 31 MEI 2021 (ISNIN)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran iaitu PENGARAH, INSTITUT KAJIAN PERLADANGAN (IKP).

Tarikh Tutup Permohonan/Pencalonan : 17 JUN 2021 (KHAMIS)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah/akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

DEKAN
1. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
2. Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPMKB
3. Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar

TIMBALAN DEKAN
1. Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
2. Fakulti Kemanusian, Pengurusan dan Sains, UPMKB
3. Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan, UPMKB
4. Fakulti Pengajian Pendidikan
5. Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
6. Fakulti Pertanian
7. Fakulti Sains
8. Fakulti Rekabentuk dan Senibina

PENGARAH
1. Taman Pertanian Universiti
2. Univesiti Putra Malaysia Kampus Bintulu
3. Pusat Pembangunan Akademik
4. Institut Penyelidikan Produk Halal
5. Pusat Islam
6. Pusat Kebudayaan & Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
7. Pusat Asasi Sains Pertanian
TIMBALAN PENGARAH
1. Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
2. Institut Perhutanan Tropika dan Produk Hutan
3. Hospital Pengajar UPM - TP (Klinikal)
4. Pusat Asasi Sains Pertanian
5. Pusat Pembangunan Akademik
6. Pusat Perhubungan Alumni
7. Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan

 

Tarikh Tutup : 28 Julai 2021 (RABU)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang tamat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Institut Kajian Perladangan
 2. Pengarah, Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan
 3. Timbalan Pengarah, Institut Penyelidkan Matematik


Tarikh Tutup : 13 OGOS 2021 (JUMAAT)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah tamat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa
 2. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat


Tarikh Tutup : 30 SEPTEMBER 2021 (ISNIN)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Sekolah Perniagaan Ekonomi
 2. Pengarah, Pusat Perhubungan Alumni
 3. Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti 
 4. Pengarah, Institut Ekosains Borneo
 5. Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti
 6. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Kebolehpasaran Graduan
 7. Pengetua, Kolej Kesepuluh
 8. Pengetua, Kolej Empat Belas
 9. Pengetua, Kolej Pendeta Za'ba
 10. Pengetua, Kolej Tun Dr. Ismail
 11. Pengetua, Kolej Tiga Belas
 12. Timabalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 13. Timbalan Dekan, Fakulti Sains
 14. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat


Tarikh Tutup : 12 NOVEMBER 2021 (JUMAAT)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi kekosong jawatan TIMBALAN PENGARAH, PUSAT PEMAJUAN KOMPETENSI BAHASA.


Tarikh Tutup : 26 NOVEMBER 2021 (JUMAAT)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi kekosong jawatan TIMBALAN PENGARAH, INSTITUT PERTANIAN TROPIKA DAN SEKURITI MAKANAN (ITAFOS).

Tarikh Tutup : 25 JANUARI 2022 (SELASA)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi kekosong jawatan PENGARAH DAN TIMBALAN PENGARAH, AKADEMI SUKAN.

Tarikh Tutup : 31 JANUARI 2022 (ISNIN)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini.

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi kekosong jawatan TIMBALAN PENGARAH (SOKONGAN KLINIKAL), HOSPITAL PENGAJAR UPM.

Tarikh Tutup : 10 FEBRUARI 2022 (KHAMIS)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
 2. Pengarah, Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia
 3. Timbalan Pengarah, Pusat Asasi Sains Pertanian 
 4. Timbalan Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
 5. Timbalan Pengarah, Institut Biosains
 6. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan


Tarikh Tutup : 4 MAC 2022 (JUMAAT)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Putra Science Park


Tarikh Tutup : 22 MAC 2022 (SELASA)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi jawatan pentadbiran yang akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Pengarah, Institut Pengajian Sains Sosial


Tarikh Tutup : 5 Mei 2022 (KHAMIS)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Sains
 2. Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar
 3. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
 4. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 5. Timbalan Dekan, Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 6. Timbalan Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan Universiti
 7. Timbalan Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti
 8. Timbalan Pengarah, Putra Science Park
 9. Timbalan Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar

 

Tarikh Tutup : 16 Jun 2022 (Khamis)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Dekan, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 2. Pengarah, Pusat Pembangunan Maklumat dan Komunikasi
 3. Timbalan Dekan, Fakulti Kejuruteraan

Tarikh Tutup : 14 Julai 2022 (Khamis)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:-

 1. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik

Tarikh Tutup : 12 Ogos 2022 (Jumaat)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
 2. Pengarah, Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset
 3. Pengarah, Institut Biosains
 4. Pengarah, Institut Ekosains Borneo
 5. Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan Veterinar
 6. Timbalan Dekan, Fakulti Pertanian
 7. Timbalan Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti

Tarikh Tutup: 21 September 2022 (Rabu)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Timbalan Dekan, Fakulti Sains

Tarikh Tutup: 30 September 2022 (Jumaat)

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN PENTADBIRAN UPM DISEMBER 2022 BIL.1

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan

Tarikh Tutup: 14 Disember 2022 (Rabu)

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik  di sini

PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN PENTADBIRAN UPM DISEMBER 2022 BIL.2 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Dekan, Fakulti Pertanian

Tarikh Tutup: 21 Disember 2022 (Rabu)

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN PENTADBIRAN UPM JANUARI 2023 BIL. 1

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik
 2. Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti

Tarikh Tutup: 27 Januari 2023 (Jumaat)

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN PENTADBIRAN UPM JANUARI BIL. 2

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Pengarah, Pusat Pembangunan Keusahawanandan Kebolehpasaran Graduan

Tarikh Tutup: 10 Januari 2023 (Jumaat)

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN PENTADBIRAN UPM FEBRUARI 2023 BIL.1

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Timbalan Dekan, Sekolah Perniagaan Ekonomi
 2. Timbalan dekan, Fakulti Ekologi Manusia
 3. Timbalan Pengarah, Pusat Antarabangsa (i-PUTRA)
 4. Timbalan Pengarah, Akademi Sukan

 

Tarikh Tutup: 10 Februari 2023 (Jumaat)

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

 

 

PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN PENTADBIRAN UPM FEBRUARI 2023 BIL.2

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Timbalan Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat

Tarikh Tutup: 28 Februari 2023 (Selasa)

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
 2. Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Matematik
 3. Timbalan Pengarah, Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia

Tarikh Tutup: 12 April 2023 (Rabu)

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 2. Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik

 

Tarikh Tutup: 23 April 2023

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Timbalan Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi

Tarikh Tutup: 19 Mei 2023

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Pengetua, Kolej Empat Belas

Tarikh Tutup: 19 Jun 2023

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Pengarah, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat
 2. Pengarah, Pusat Perhubungan Alumni
 3. Pengarah, Pusat Pemajuan Kompetensi Bahasa

Tarikh Tutup: 14 Julai 2023

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat dalam masa terdekat seperti berikut:

 1. Timbalan Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

Tarikh Tutup: 20 Julai 2023

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat sepertimana dalam surat Pelawaan Pengisian Jawatan Petadbiran di Universiti Putra Malaysia.

 

Tarikh Tutup: 19 Oktober 2023

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat sepertimana dalam surat Pelawaan Pengisian Jawatan Petadbiran di Universiti Putra Malaysia.

 

Tarikh Tutup: 13 Disember 2023

 

Untuk maklumat tambahan, sila klik di sini

Sukacita dimaklumkan, semua pegawai UPM yang memenuhi kriteria jawatan pentadbiran berkenaan, dipelawa untuk memohon bagi pengisian jawatan pentadbiran sepertimana di lampiran.

 

Di maklumkan bahawa pihak UPM mempelawa kepada semua pegawai UPM yang berminat dan memenuhi kriteria pelantikan jawatan pentadbiran untuk mengisi beberapa jawatan pentadbiran yang telah dan akan tamat sepertimana dalam surat Pelawaan Pengisian Jawatan Petadbiran di Universiti Putra Malaysia.

 

Tarikh Tutup: 5 Januari 2024

 

 

OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
SXFSOAR~