LAPORAN TAHUNAN UPM | PEJABAT NAIB CANSELOR
» ARKIB DAN E-PENERBITAN » LAPORAN TAHUNAN UPM

LAPORAN TAHUNAN UPM

PENERBITAN LAPORAN TAHUNAN UPM

Penyediaan Nota Jemaah Menteri (NJM) dan Memorandum Jemaah Menteri (MJM) mengenai Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan bagi Badan Berkanun Persekutuan termasuk semua Universiti Awam (UA) merupakan tugasan wajib setiap tahun mengikut tempoh masa yang ditetapkankan berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan PA 3.2 iaitu Garis Panduan untuk Penyediaan dan Pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan. Garis Panduan tersebut telah menetapkan supaya Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan Badan-Badan Berkanun Persekutuan yang telah diaudit dibentangkan di Parlimen dalam tempoh satu tahun selepas berakhirnya tahun kewangan.

Penerbitan Laporan Tahunan seperti di bawah:-

Laporan Tahunan 2007

 

Laporan Tahunan 2008

 

Laporan Tahunan 2009

 

Laporan Tahunan 2010


 

 

Laporan Tahunan 2011

 

 

 Laporan Tahunan 2012

 

Laporan Tahunan 2013
   

Laporan Tahunan 2014
   

Laporan Tahunan 2015

Laporan Tahunan 2016
 

 

Laporan Tahunan 2017

   
Laporan Tahunan 2018

Laporan Tahunan 2019

 

 


Laporan Tahunan 2020 

 

 

 

      

Laporan Tahunan 2021

 

Ringkasan LTPK UPM 2021

 

 

Kemaskini:: 09/05/2023 [nazryhisham]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMEUAq:20:39