PERKHIDMATAN | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Pejabat Naib Canselor sentiasa mendukung cita-cita untuk mempermantapkan tadbir urus dan pengurusan sumber dalam merealisasikan matlamat UPM. Selaras dengan piawaian dan amalan terbaik yang dipraktikan, ruangan ini disediakan agar pelanggan kami mencapai perkhidmatan yang disediakan. Kami, menghargai kunjungan anda ke laman ini dan sentiasa bersedia menerima sebarang pertanyaan, pandangan mahupun cadangan dalam meningkatkan perkhidmatan professional secara berterusan

UPM sentiasa komited dalam mengejar kecemerlangan sebagai sebuah universiti yang berdaya saing di...selanjutnya...
Mesyuarat Pegawai Kanan (MPK) merupakan antara forum terpenting di universiti dalam memastikan...selanjutnya...
Semua staf UPM adalah wajib mengemukakan permohonan ke luar negara secara persendirian jika...selanjutnya...
Dalam usaha meningkatkan pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan professional secara berterusan,...selanjutnya...
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan aspek penting dalam sesebuah organisasi untuk...selanjutnya...
B1614288281