UNIVERSITY STRATEGIC PLAN | OFFICE OF VICE CHANCELLOR
» ARCHIVE AND E-PUBLICATION » UNIVERSITY'S PUBLICATION » UNIVERSITY STRATEGIC PLAN

UNIVERSITY STRATEGIC PLAN

pelanstrategik


[Terkini] Pelan Strategik UPM 2014-2020
Universiti Putra Malaysia sentiasa memperkukuh perananya sebagai universiti penyelidikan dan peneraju pendidikan tinggi bidang pertanian yang menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara.  

Pelan Strategik 2011-2013 telah merakamkan pelbagai kecemerlangan dan kejayaan pada peringkat kebangsaan dan global.  Pelbagai kejayaan yang telah dicapai oleh pelajar dan staf universiti turut telah meningkatkan citra universiti pada pesaingan pendidikan tinggi global. 

Terkini, UPM sedang dalam pelan perancangannya iaitu pada Pelan Strategik 2014-2020.

 

Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)

Updated:: 01/10/2016

MEDIA SHARING

OFFICE OF VICE CHANCELLOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 8979
+603 9769 2016
C1579725157