PELANTIKAN JAWATAN PENTADBIRAN UNIVERSITI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PERKHIDMATAN » PELANTIKAN JAWATAN PENTADBIRAN UNIVERSITI

PELANTIKAN JAWATAN PENTADBIRAN UNIVERSITI

Selaras dengan keperluan Akta Universiti dan Kolej Universiti (1971), UPM terdiri daripada 16 Fakulti, 19 Pusat, 11 Institut, 17 Kolej, 1 Akademi, 1 Taman Universiti, 2 Sekolah. Bagi memastikan arahan perlembagaan yang sedang berkuatkuasa dipatuhi, Bahagian Pentadbiran memainkan peranan penting memastikan proses pelantikan yang telus melalui Jawatankuasa Carian berfungsi sepenuhnya.

Kemaskini:: 27/06/2018 [nurainakmal]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566053926