UNIT INTEGRITI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» UNIT INTEGRITI

UNIT INTEGRITI

Bagi menyokong padu dan menyambut arahan dan seruan Kerajaan dalam
merealisasikan penubuhan Unit Integriti di semua agensi awam.
Unit Integriti UPM telah ditubuhkan di bawah Pejabat Naib Canselor pada Jun 2014.

Penubuhan Unit Integriti di Universiti Putra Malaysia selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan...selanjutnya...
Etika Kerja ini merupakan panduan asas bagi semua staf Universiti Putra Malaysia dalam melaksanakan...selanjutnya...
Komuniti akademik yang mengutamakan penerokaan, penyebaran dan aplikasi ilmu sentiasa komited untuk...selanjutnya...
Gerakan pemantapan keutuhan sistem pengurusan pentadbiran kerajaan Malaysia : Penubuhan...selanjutnya...
B1611035668