AHLI JAWATANKUASA | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PERKHIDMATAN » PELANTIKAN JAWATAN PENTADBIRAN UNIVERSITI » AHLI JAWATANKUASA

AHLI JAWATANKUASA

smpupnc

 

 

AHLI JAWATANKUASA CARIAN DEKAN & TIMBALAN DEKAN
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR AKADEMIK DAN ANTARABANGSA]

Profesor Dr. M. Iqbal Saripan [Pengerusi]                      
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Profesor Dr. Tengku Aizan Tengku Ab Hamid
Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia

Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Mohd Yusoff
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Profesor Dr. Abdul Azim Abd Ghani
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Profesor Dr. Mohd Ali Hassan
Lembaga Pengarah, UPM (Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul)

Profesor Dr. Zaid Ahmad
Fakulti Ekologi Manusia

 

Urusetia:

Puan Nor Azlin Aminudin
Penolong Pendaftar 
03-9769 8977
nor_azlin@upm.edu.my

Encik Abdul Rahman Sharudin
Penolong Pegawai Tadbir Kanan 
03-9676 8981
arsh@upm.edu.my

 

AHLI JAWATANKUASA CARIAN PENGARAH & TIMBALAN PENGARAH
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR PENYELIDIKAN DAN INOVASI]

Profesor Dr. Zulkifli Idrus                             
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Profesor Dato' Dr.  Mohd Ali Hassan
Lembaga Pengarah UPM / Fakulti Bioteknologi dan Biomolekul)

Profesor Dr. Azali Mohamed
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Profesor Dr. Abdul Shukor Juraimi
Fakulti Pertanian

Profesor Dr. Robiah Yunus
Dekan Sekolah Pengajian Siswazah / Fakulti Kejuruteraan

Profesor Dato' Dr. Mohd Hair Bejo
Fakulti Perubatan Veterinar 

Profesor Dato' Dr. Tengku Aizan Tengku Ab Hamid 
Pengarah Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia / Fakulti Ekologi Manusia 

Profesor Dr. Jinap Selamat
Ketua Laboratori, Institut Pertanian Tropika & Sekuriti Makakan 

 

Urusetia:

Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
Penolong Pendaftar Kanan
03-9769 8976
nurainakmal@upm.edu.my

Encik Ahmad Azlan Ahmad Saad
Pembantu Tadbir (P/O)
03-9676 8981
ahmadazlan@upm.edu.my


AHLI JAWATANKUASA CARIAN PENGARAH & TIMBALAN PENGARAH
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT] 

Profesor Dr-Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo [Pengerusi] 
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

Profesor Dato' Dr. Mohd Ali Hassan
Lembaga Pengarah UPM (Fakulti Bioteknologi dan Biomolekul)

Profesor Ir. Dr. Azmi Yahya
Fakulti Kejuruteraan

Profesor Dr. Abdul Azim Abd Ghani
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Profesor Dr. Norlijah Othman
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Profesor Dr. Zainal Abidin Talib
Fakulti Sains

Profesor Dr. Abdul Mua'ti @ Zamri Ahmad
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

 

Urusetia:

Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
Penolong Pendaftar Kanan
03-9769 8976
nurainakmal@upm.edu.my

Encik Ahmad Azlan Ahmad Saad
Pembantu Tadbir (P/O)
03-9676 8981
ahmadazlan@upm.edu.my

 

AHLI JAWATANKUASA CARIAN PENGETUA
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI] 

Prof. Dr. Mohd Roslan Sulaiman                        
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Profesor Dr. Zaid Ahmad
Fakulti Ekologi Manusia

Profesor Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 

Profesor Dr. Sidek Abd. Aziz
Fakulti Sains

Profesor Madya Ir. Dr. Azmi Dato' Yahya
Fakulti Kejuruteraan

Profesor Dr. Zainal Abidin Talib
Fakulti Sains

Profesor Dr. Abu Bakar Md. Sultan
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

 

Urusetia:

Puan Norhasliza Hassan
Ketua Penolong Pendaftar/Pegawai Khas
03-9769 8975
norhasliza_h@upm.edu.my

Encik Abdul Rahman Sharudin
Penolong Pegawai Tadbir Kanan 
03-9676 8981
arsh@upm.edu.my

 

 

Kemaskini:: 08/07/2019 [nurainakmal]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT NAIB CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
B1566190693