AHLI JAWATANKUASA | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PERKHIDMATAN » PELANTIKAN JAWATAN PENTADBIRAN UNIVERSITI » AHLI JAWATANKUASA

AHLI JAWATANKUASA

smpupnc

 

 

AHLI JAWATANKUASA CARIAN DEKAN & TIMBALAN DEKAN
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR AKADEMIK DAN ANTARABANGSA]

Profesor Dr. M. Iqbal Saripan [Pengerusi]                      
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Profesor Dr. Mohd Ali Hassan
Lembaga Pengarah, UPM (Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul)

Profesor Datin Paduka Dr. Khatijah Mohd Yusoff
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Profesor Dr. Mansor Abu Talib
Pengarah, Pusat Transformasi Komuniti Universiti

Profesor Dr. Zaid Ahmad
Fakulti Ekologi Manusia

Profesor Dr. Abdul Azim Abd Ghani
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Profesor Dr. Rahmita Wirza O.K. Rahmat

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Profesor Dr. Rahinah Ibrahim
Fakulti Rekabentuk dan Senibina

 

Urusetia:

Puan Nor Azlin Aminudin
Penolong Pendaftar 
03-9769 8977
nor_azlin@upm.edu.my

Encik Ahmad Azlan Ahmad Saad
Pembantu Tadbir (P/O)
03-9676 6006
ahmadazlan@upm.edu.my

 

AHLI JAWATANKUASA CARIAN PENGARAH & TIMBALAN PENGARAH
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR PENYELIDIKAN DAN INOVASI]

Profesor Dato' Dr. Zulkifli Idrus [Pengerusi]                             
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Profesor Dato' Dr.  Mohd Ali Hassan
Lembaga Pengarah UPM / Fakulti Bioteknologi dan Biomolekul)

Profesor Dr. Azali Mohamed
Dekan, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi

Profesor Dr. Abdul Shukor Juraimi
Fakulti Pertanian

Profesor Dato' Dr. Mohd Hair Bejo
Pengarah, Putra Science Park 

Profesor Dr. Jinap Selamat
Ketua Laboratori, Institut Pertanian Tropika & Sekuriti Makakan 

Profesor Dr. Samsilah Roslan
Dekan, Fakulti Pengajian Pendidikan

Profesor Dr. Nazamid Saari
Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

Profesor Dr. Mohd Adzir Mahdi
Pengarah, Pusat Pengurusan Penyelidikan 

 

Urusetia:

Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
Penolong Pendaftar Kanan
03-9769 8976
nurainakmal@upm.edu.my

Encik Afiq Saparin
Pembantu Tadbir (P/O)
03-9676 8981
afiqsafarin@upm.edu.my


AHLI JAWATANKUASA CARIAN PENGARAH & TIMBALAN PENGARAH
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR JARINGAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT] 

Profesor Dato' Dr. Zulkifli Idrus   [Pengerusi] 
Menjalan Tugas Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)

Profesor Dato' Dr. Mohd Ali Hassan
Lembaga Pengarah UPM (Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul)

Profesor Dr. Abdul Azim Abd Ghani
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

Profesor Dr. Shuhaimi Mustafa
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

Profesor Dr. Abdul Mua'ti @ Zamri Ahmad
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi

Profesor Dr. Fatimah Md. Yusoff
Pengarah, Institut Antarabangsa Akuakultur dan Sains Akuatik

Profesor Dr. Zamberi Sekawi
Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Urusetia:

Puan Nurainakmal Kamal Bahrin
Penolong Pendaftar Kanan
03-9769 8976
nurainakmal@upm.edu.my

Encik Afiq Saparin
Pembantu Tadbir (P/O)
03-9676 8981
afiqsafarin@upm.edu.my

 

AHLI JAWATANKUASA CARIAN PENGETUA
[PORTFOLIO | TIMBALAN NAIB CANSELOR HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI] 

Profesor Dr. Arifin Abdu                   
Menjalankan Fungsi Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)

Profesor Dr. Zaid Ahmad
Fakulti Ekologi Manusia

Profesor Dr. Abdul Mua’ti @ Zamri Ahmad
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi 

Profesor Madya Dr. Mohamad Azani Alias
Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar

Profesor Madya Ir. Dr. Azmi Dato' Yahya
Fakulti Kejuruteraan

Profesor Dr. Abu Bakar Md. Sultan
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

 

Urusetia:

Encik Sharudin Sahrani
Ketua Penolong Pendaftar/Pegawai Khas
03-9769 8975
s_sharani@upm.edu.my

Puan Hazrina Sello
Pembantu Tadbir (Perkeranian dan Operasi) 
03-9676 6008
hazrina_s@upm.edu.my

 

 

Kemaskini:: 27/11/2020 [nurainakmal]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT NAIB CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 6001
+603 9769 2016
WVMJEAf~