MESYUARAT PEGAWAI KANAN UNIVERSITI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PERKHIDMATAN » MESYUARAT PEGAWAI KANAN UNIVERSITI

MESYUARAT PEGAWAI KANAN UNIVERSITI

Mesyuarat Pegawai Kanan (MPK) merupakan antara forum terpenting di universiti dalam memastikan hebahan maklumat, aktiviti dan keputusan yang telah dicapai di peringkat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) disampaikan kepada semua ketua Pusat Tanggungjawab, Ketua Pentadbiran dan Ketua Bahagian universiti. MPK juga antara platform untuk berinteraksi dan engagement antara Pengurusan dan Pegawai Kanan.

URUSETIA MPKPuan Norhasliza Hassan
Ketua Penolong Pendaftar / Pegawai Khas
*Setiausaha Mesyuarat
03-9769 8975
 

  
Encik Ahmad Azlan Ahmad Saad
Pembantu Tadbir (P/O)
03-9769 8981/8976

Kemaskini:: 08/07/2019 [ahmadazlan]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566054169