AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PERKHIDMATAN » JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI » AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI

AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIVERSITI

 

AHLI :- 

Profesor Datin Paduka Dato' Dr. Aini Ideris
Naib Canselor 
                                                                                                                                                                                                 
Profesor Dr. M. Iqbal Saripan
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
 
Profesor Dr. Zulkifli Idrus
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) 
 
Profesor Dr. Roslan Sulaiman
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
 
Profesor Dato' Dr. -Ing. Ir. Renuganth Varatharajoo
Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)
 
Dato' Wan Azman Wan Omar
Pendaftar
 
Encik Zulkiflee Othman
Bursar
 
Encik Muzaffar Shah Kassim
Ketua Pustakawan 
 
Puan Nor Siah Haji Baharin
Penasihat Undang-undang
 
Prof. Dr. Azmawani Abd. Rahman
Pengarah Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi 

Kemaskini:: 08/07/2019 [ahmadazlan]

PERKONGSIAN MEDIA

PEJABAT NAIB CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
B1566190147