PEMBUDAYAAN | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PEMBUDAYAAN

PEMBUDAYAAN

Kejayaan yang ditelusuri sejak awal penubuhan UPM merupakan rentetan sejarah
kecemerlangan Universiti dari era Kolej Pertanian Malaya, Sekolah Pertanian Malaya,
Universiti Pertanian Malaysia dan kini Universiti Putra Malaysia. Warisan sejarah
kecemerlangan ini menjadi kebanggaan negara dan UPM akan terus melonjakan
wadah pendidikan nasional melalui transformasi dengan membudayakan amalan kerja
yang cemerlang


B1611036224