DASAR UNIVERSITI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» MENGENAI KAMI » DASAR UNIVERSITI

DASAR UNIVERSITI

Dasar merupakan antara elemen penting dalam sistem pentadbiran. Selain daripada memberi jaminan ke atas kelestarian universiti ianya juga berperanan sebagai rangka asas dalam pelaksanaan rancangan dan pelan tindakan bagi mencapai misi, visi dan matlamat universiti. Antara dasar-dasar yang diamalkan di UPM adalah Dasar Pengurusan Kualiti, Dasar Pengurusan Alam Sekitar dan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Kemaskini:: 01/02/2017

PERKONGSIAN MEDIA

C1575722544