TENTANG KAMI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» UNIT INTEGRITI » TENTANG KAMI

TENTANG KAMI

Penubuhan Unit Integriti di Universiti Putra Malaysia selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan (6) Tahun 2013. Unit ini telah diluluskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) pada kali ke-512 dan berkuatkuasa pada 1hb Mac 2014. Unit ini merupakan sebuah entiti yang bertanggungjawab terus kepada Naib Canselor Universiti

Kemaskini:: 01/02/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1566053998