PEJABAT NAIB CANSELOR | PEJABAT NAIB CANSELOR
» DOKUMEN RUJUKAN DALAMAN DAN LUARAN SPK MS ISO 9001 » PEJABAT NAIB CANSELOR

PEJABAT NAIB CANSELOR

RUJUKAN DALAMAN

Etika Kerja Universiti Putra Malaysia 

Pengurusan Aduan Unit Integriti, Universiti Putra Malaysia

 

RUJUKAN LUARAN

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2015 (PP 6/2015) - Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan Atas Urusan Persendirian

Perbendaharaan Malaysia - Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam PB3.1

Perbendaharaan Malaysia - Perbelanjaan Bagi Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara PB2.4

 

Kemaskini:: 18/07/2022 [nazryhisham]

PERKONGSIAN MEDIA

WVMJEA:04:34