OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH | OFFICE OF VICE CHANCELLOR
» ABOUT US » UNIVERSITY POLICY » OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

oshpnc


DASAR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 2013 


UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA beriltizam untuk membangunkan persekitaran dan menerapkan budaya kerja yang selamat dan sihat melalui perkongsian tanggungjawab antara pihak pengurusan dengan komuniti kampus mengikut kapasiti masing-masing untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif.

Isu keselamatan, kesihatan dan kebajikan akan diberi kepentingan dan diambil tindakan yang sama status kepentingannya dengan matlamat utama UPM

Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan dilaksanakan dan disemak semula dari semasa ke semasa untuk memastikan adanya kesinambungan program kea rah pembaikan yang berterusan


[Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2013]

Updated:: 15/09/2016

MEDIA SHARING

OFFICE OF VICE CHANCELLOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 8979
+603 9769 2016
C1581902835