SISTEM PENGURUSAN KUALITI/PROGRAM KUALITI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» SISTEM PENGURUSAN KUALITI/PROGRAM KUALITI

SISTEM PENGURUSAN KUALITI/PROGRAM KUALITI

Pejabat Naib Canselor patuh ke atas Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001, Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat MS ISO/IEC 27001 dan pembudayaan kualiti (amalan baik) seperti Ekosistem Kondusif Sektor Awam dan Amalan Hijau.

 

 

 

BWDaRAN:17:13