PERKHIDMATAN | PEJABAT NAIB CANSELOR
» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Bahagian Pentadbiran, Pejabat Naib Canselor sentiasa mendukung cita-cita untuk mempermantapkan tadbir urus dan pengurusan sumber dalam merealisasikan matlamat UPM. Selaras dengan piawaian dan amalan terbaik yang dipraktikan, ruangan ini disediakan agar pelanggan kami mencapai perkhidmatan yang disediakan. Kami, menghargai kunjungan anda ke laman ini dan sentiasa bersedia menerima sebarang pertanyaan, pandangan mahupun cadangan dalam meningkatkan perkhidmatan professional secara berterusan.

UPM sentiasa komited dalam mengejar kecemerlangan sebagai sebuah universiti yang berdaya saing di...selanjutnya...
Semua staf UPM adalah wajib mengemukakan permohonan ke luar negara secara persendirian jika...selanjutnya...
Dalam usaha meningkatkan pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan professional secara berterusan,...selanjutnya...
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan aspek penting dalam sesebuah organisasi untuk...selanjutnya...
Mesyuarat Pengurusan Universiti bersama UPMH dilaksanakan secara berkala dipengerusikan oleh Naib...selanjutnya...
WWDbJA:09:15