MENGENAI KAMI | PEJABAT NAIB CANSELOR
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pejabat Naib Canselor atau lebih dikenali dengan singkatan "PNC" merupakan antara pejabat yang penting dalam memastikan dasar-dasar universiti dilaksanakan agar kecemerlangan dan kelestarian UPM tercapai. Selain Bahagian Pentadbiran, pejabat ini juga terdiri daripada entiti yang lain iaitu, Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat (PSPK), Bahagian Audit Dalam (AD), 
Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP), Pusat Pengurusan Wakaf, Zakat dan Endowmen (WAZAN), Pusat Jaminan Kualiti (CQA) dan Akademi Sukan (AS) turut diletakkan di bawah Pejabat Naib Canselor.

Sistem Pentadbiran UPM yang efektif serta dinamis secara telus menggambarkan kewibawaan Universiti...selanjutnya...
Bahagian Pentadbiran sentiasa komited dalam mencipta budaya kualiti kerja yang cemerlang bagi...selanjutnya...
Perlantikan Felo Bersekutu ini adalah suatu pengiktirafan kepada tenaga akademik untuk memberi...selanjutnya...
BWDaQA2:16:09