DOKUMEN | PEJABAT NAIB CANSELOR
» DOKUMEN

DOKUMEN

Bakal Pelajar
1
UPM Prospectus
2
International Undergraduate Programmes
3
Postgraduate Programmes Management PBS
4
PostgraduateProgrammesNonManagementSGS2013

Permohonan Jawatan Pentadbiran
5
A01 - Borang Pencalonan (Undian) PTJ
6
A02 - Borang Pencalonan oleh Individu Lain
7
A03 - Borang Permohonan Individu

Mesyuarat Jawatan Pengurusan Universiti
8
Format Ringkasan Eksekutif JPU
9
Format Kertas Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Laporan Tahunan
10
Laporan Tahunan 2021
11
Laporan Tahunan 2016
12
Laporan Tahunan 2017
13
Laporan Tahunan 2019
14
Laporan Tahunan 2020
15
Laporan Tahunan 2018
16
Laporan Tahunan 2015
17
Laporan Tahunan 2014
18
Laporan Tahunan 2013
19
Laoran Tahunan 2012
20
Laporan Tahunan 2011
21
Laporan Tahunan 2010
22
Laporan Tahunan 2009
23
Laporan Tahunan 2008
24
Laporan Tahunan 2007

Perutusan Naib Canselor
25
Perutusan 100 hari Naib Canselor
26
Perutusan Naib Canselor 2017
27
Perutusan Naib Canselor 2018
28
Perutusan Naib Canselor 2019
29
Naratif Naib Canselor Tahun 2021

Dasar Universiti
30
Dasar Pengurusan Kualiti
31
Dasar Pengurusan Alam Sekitar 2013
32
Dasar Sistem Pengurusan Maklumat 2014
33
Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2013

Terbitan Universiti
34
Imbasan Kegemilangan Tahun 2014
35
Imbasan Kegemilangan Tahun 2015
36
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
37
Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
38
Imbasan Kegemilangan 2016
39
Pelan Strategik UPM 2014-2020

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT NAIB CANSELOR
40
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2018
41
PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2018
42
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2018
43
PIAGAM PELANGGAN MEI 2018
44
PIAGAM PELANGGAN JUN 2018
45
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2018
46
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2018
47
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2018
48
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2018
49
PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2018
50
PIAGAM PELANGGAN DISEMBER 2018
51
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2019
52
PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2019
53
PIAGAM PELANGGAN MAC 2019
54
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2019
55
PIAGAM PELANGGAN MEI 2019
56
PIAGAM PELANGGAN JUN 2019
57
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2019
58
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2019
59
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2019
60
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2019
61
PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2019
62
PIAGAM PELANGGAN DISEMBER 2019
63
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2020
64
PIAGAM PELANGGAN FEBUARI 2020
65
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2020
66
PIAGAM PELANGGAN MAC 2020
67
PIAGAM PELANGGAN MEI 2020
68
PIAGAM PELANGGAN JUN 2020
69
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2020
70
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2020
71
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2020
72
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2020
73
PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2020
74
PIAGAM PELANGGAN DISEMBER 2020
75
PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2021
76
PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2021
77
PIAGAM PELANGGAN MAC 2021
78
PIAGAM PELANGGAN APRIL 2021
79
PIAGAM PELANGGAN MEI 2021
80
PIAGAM PELANGGAN JUN 2021
81
PIAGAM PELANGGAN JULAI 2021
82
PIAGAM PELANGGAN OGOS 2021
83
PIAGAM PELANGGAN SEPTEMBER 2021
84
PIAGAM PELANGGAN OKTOBER 2021
85
PIAGAM PELANGGAN NOVEMBER 2021

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
86
Terma Rujukan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Pusat Tanggungjawab (JKKP-PTJ)
87
AKTA 514 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994
88
PERATURAN-PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN) 1996

PERMOHONAN PERJALANAN LUAR NEGARA
89
Pekeliling Perbendaharaan Malaysia: Perbelajaan Bagi Perjalanan atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara (PB 2.4)
90
Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012 Peraturan Perjalanan Pegawai Awam Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian
91
Pekeliling Kementerian Kewangan: Pematuhan Peraturan Perjalanan Atas Tugas Rasmi Ke Luar Negara Oleh Badan-Badan Berkanun Persekutuan Bertarikh 25 Jan 2017

Imbasan Kegemilangan
92
Imbasan Kegemilangan 2018
93
Imbasan Kegemilangan 2017
94
Imbasan Kegemilangan 2016
95
Imbasan Kegemilangan 2015
96
Imbasan Kegemilangan 2014

DASAR ISO
97
Visi, Misi dan Dasar Kualiti
98
Dasar EMS
99
Dasar ISMS

Dokumen Rujukan ISO
100
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS)
101
Dokumen Rujukan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS)
102
Penyata Pemakaian (Statement of Applicability) Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat

PENGUMUMAN
103
MAKLUMAN PKP - SPLN

LAPORAN PELAN FUNGSIAN DAN ARAS
104
PELAN FUNGSIAN DAN ARAS 2020

IKLAN JAWATAN KOSONG
105
PEGAWAI EKSEKUTIF 3 (PE3)
106
Borang Permohonan Jawatan (Kumpulan Pelaksana) - PE3
PEJABAT NAIB CANSELOR
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
+603 9769 6001
+603 9769 2016
BVJdLA:11:52